Рачунарска графика

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација:

Асистент:

Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: