Računarska grafika

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Miloš Ristić

Imejl: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 118

Termin konsultacija:

Asistent:

Nemanja Petrović

Imejl: nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: