Рачунарска графика

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6