Рачунарске мреже

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 3 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: