Računarske mreže

Studijski program: SRT

Status predmeta: Izborni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Mirko Kosanović

Imejl: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 103

Termin konsultacija:

Asistent:

dr Dušan Stefanović

Imejl: dusan.stefanovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 103

Termin konsultacija: