Рачунарске мреже

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00

Асистент:

др Душан Стефановић

Имејл: dusan.stefanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Уторак 13:00 – 14:00