Развој апликација за базе података

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Душан Стефановић

Имејл: dusan.stefanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Уторак 13:00 – 14:00

Асистент:

Милош Косановић

Имејл: milos.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: