Развој мултимедијалних апликација

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: