Развој производа

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита