Рециклажне технологије

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Бобан Цветановић

Имејл: boban.cvetanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал120

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

Асистент:

др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: