САМ системи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација:

Асистент:

др Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

Милан Николић

Имејл: milan.nikolic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Литература

Резултати колоквијума