Саобраћајна психологија

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Владимир Поповић

Имејл: vladimir.popovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: