Саобраћајно пројектовање

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 4 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Владимир Поповић

Имејл: vladimir.popovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Асистент:

Јован Мишић

Имејл: jovan.misic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита