Savremene metode obrade

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Anica Milošević

Imejl: anica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: