Савремени инжењерски материјали

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Уторак 13:00 - 14:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита