Сензори и претварачи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација: Среда 13:00 - 14:00

Асистент:

Милан Савић

Имејл: milan.savic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Среда 12:00 - 13:00