Сензори и претварачи

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација:

Асистент:

Милан Савић

Имејл: milan.savic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: