Senzori i pretvarači

Studijski program: SRT

Status predmeta: Izborni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5