Сензорски системи

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација: Среда 13:00 - 14:00

Асистент:

Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Понедељак 09:00 - 10:00