Сензорски системи

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација:

Асистент:

др Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: