Системи квалитета у друмском саобраћају

Студијски програм:

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Милан Станковић

Имејл: milan.stankovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита