Системи заштите животне средине

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Вера Марковић

Имејл: vera5556@gmail.com

Телефон: 018 529402

Термин консултација:

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: