SNS sistemi

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Miloš Ristić

Imejl: milos.ristic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 118

Termin konsultacija: Sreda 11:00 - 12:00

Asistent:

Milan Pavlović

Imejl: milan.pavlovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Ponedeljak 09:00 - 10:00

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita