Социологија рада

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: I

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Станиша Димитријевић

Имејл: stanisa.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 13:00 - 14:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита