Социологија рада

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита