Софтверски алати у заштити животне средине

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Изборни

Семестар: I

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Душан Стефановић

Имејл: dusan.stefanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: