Софтверско инжењерство

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00