Softversko inženjerstvo

Studijski program: KOT

Status predmeta: Izborni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 2 + 1

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Miloš Stojanović

Imejl: milos.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija: Ponedeljak 12:00 – 13:00