Специјалистички рад

Студијски програм: КОИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 0 + 0 + 120

Број ЕСПБ: 15

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита