Стандардизација и квалитет

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

мр Слађана Недељковић

Имејл: sladjana.nedeljkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Предавања


Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита