Standardizacija i kvalitet

Studijski program: INI

Status predmeta: Izborni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

mr Slađana Nedeljković

Imejl: sladjana.nedeljkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Četvrtak 15:00 - 16:00

Predavanja


Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita