Статика конструкција

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 13:00 - 14:00

Асистент:

Милан Протић

Имејл: milan.protic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: