Статика конструкција

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Петак 16:00 - 17:00, Уторак 10:00 - 11:00

Асистент:

др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Уторак 11:00 – 12:00