Статистика и анализа

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Милица Цветковић

Имејл: milica.cvetkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Уторак 12:00 - 13:00

Асистент:

Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: