Statistika i analiza

Studijski program: ZŽS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Milica Cvetković

Imejl: milica.cvetkovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija:

Asistent:

Nemanja Petrović

Imejl: nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija:

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Ispit januar 2022

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita