Стручна пракса 1

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 0 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 6

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита