Стручна пракса 2

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 0 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита