Стручна пракса

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 0 + 0 + 3

Број ЕСПБ: 3

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита