Стручна пракса

Студијски програм: СРТ КОТ ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 0 + 0 + 3

Број ЕСПБ: 3

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација: Среда 13:00 - 14:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита