Струковни инжењерски рад

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 0 + 0 + 45

Број ЕСПБ: 3

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита