Струковни инжењерски рад

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 0 + 0 + 45

Број ЕСПБ: 3

Професор:

– Select –

Имејл: x@x.com

Телефон:

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита