Техничка механика

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Бобан Цветановић

Имејл: boban.cvetanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал120

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

Асистент:

Јелена Бијељић

Имејл: jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 12:00 – 13:00