Tehnička mehanika

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 2 + 3 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Danijela Zlatković

Imejl: danijela.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Utorak 10:00 – 11:00

Asistent:

Milan Protić

Imejl: milan.protic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Ponedeljak 12:00 - 13:00, Sreda 13:00 - 14:00