Техничка механика

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Данијела Златковић

Имејл: danijela.zlatkovic@akademija.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: