Tehnička mehanika

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Danijela Zlatković

Imejl: danijela.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Utorak 10:00 – 11:00