Tehnički engleski 2

Studijski program: SRT KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 4

Profesor:

dr Slađana Živković

Imejl: sladjana.zivkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 102

Termin konsultacija: Sreda 14:00 - 15:00

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita