Технички енглески 2

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 4

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита