Tehnički engleski jezik

Studijski program: INI ZŽS DRS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 4

Profesor:

dr Danica Milošević

Imejl: danica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Četvrtak 12:00 – 13:00

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita