Tehnički engleski jezik

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 4

Profesor:

dr Slađana Živković

Imejl: sladjana.zivkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 102

Termin konsultacija: Sreda 14:00 - 15:00

Asistent:

mr Danica Milošević

Imejl: danica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Ponedeljak 13:00 – 14:00

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

TE-Drugi kolokvijum 22/5/2020

Rezultati kolokvijuma


Rezultati ispita