Технички енглески

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Слађана Живковић

Имејл: sladjana.zivkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Среда 14:00 - 15:00

Асистент:

мр Даница Милошевић

Имејл: danica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 13:00 – 14:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита