Tehnički engleski

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Slađana Živković

Imejl: sladjana.zivkovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 102

Termin konsultacija:

Asistent:

dr Danica Milošević

Imejl: danica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija:

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita